Ga terug

Psalm 110 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

De HEERE God heeft tot mijn heer gesproken:
“Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt.”

2.

Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.

3.

Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heilge feestdos, ja 't zal om u dauwen
van levenslust en jeugdig' overmoed.

4.

De HEER heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

5.

Over de volken zal Hij oordeel spreken.
Hij richt een slachting aan op 't wijde veld -
en op zijn tocht lest hij uit koele beken
zijn dorst, en heft het hoofd op als een held.

Psalm 110 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 110 online op www.bijbelbox.nl.