Ga terug

Psalm 113 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Prijst, halleluja, prijst den HEER,
gij 's HEEREN knechten, immermeer
moet 's HEEREN naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't Oosten straalt,
tot waar z' in 't Westen nederdaalt,
zij 's HEEREN grote naam geprezen.

2.

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de HEER der heren ?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

3.

Wie onderligt in stof en slijk,
maakt God aan edelen gelijk.
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
met bloei van kindren om haar heen.
Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen.

Psalm 113 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 113 online op www.bijbelbox.nl.