Ga terug

Psalm 121 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn HEERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

2.

Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet !
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.

3.

De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

4.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.

Psalm 121 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 121 online op www.bijbelbox.nl.