Ga terug

Psalm 122 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: “Gord u aan
om naar des HEEREN huis te gaan !
Kom ga met ons en doe als wij !”
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten !
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.

Hoe zijn de stammen opgegaan !
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de HEER verkoor,
hier, waar uw heilge muren staan !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's HEEREN woord, om zijns naams ere !
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren !

3.

Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten !
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Psalm 122 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 122 online op www.bijbelbox.nl.