Ga terug

Psalm 123 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den HEER, tot Hij
ons weer genadig zij.

2.

Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o HEER, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

Psalm 123 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 123 online op www.bijbelbox.nl.