Ga terug

Psalm 125 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Wie op den HEERE God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wanklen niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heeren
de tijd trotseren.

2.

Hoog is Jeruzalem omgeven
door bergen sterk en steil, -
een stad van vrede en heil.
Zo is de HEERE heel hun leven
rondom hen die zijn woord bewaarden,
zijn volk op aarde.

3.

De scepter van den goddeloze
rust niet voorgoed op 't land
waar Hij hen heeft geplant,
opdat zij niet de hand naar 't boze
uitstrekken en hun hart afkeren
van Hem, den HEERE.

4.

Wie op de dwaalweg zet zijn voeten
en wie in eigenwaan
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan.
Maar laat wie goed doet goed ontmoeten,
wie vraagt naar U, HEER, - richt zijn schreden !
Schenk Isrel vrede!

Psalm 125 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 125 online op www.bijbelbox.nl.