Ga terug

Psalm 126 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Toen God de HEER uit 's vijands macht
Sions gevangnen wederbracht
en ons verlost' uit nood en pijn,
scheen het een blijde droom te zijn.
Wij lachten, juichten, onze tongen
verhieven 's HEEREN naam en zongen.
Toen hieven zelfs de heidnen aan:
“De HEER heeft hun wat groots gedaan”.

2.

Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan
en grote dingen ons gedaan.
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht,
wij juichen in het morgenlicht.
Laat alle ballingen nu keren
en juichen in het huis des HEEREN.
Wend thans ons lot, maak ons verblijd
als steppen in de regentijd.

3.

Wat men hier nu met tranen zaait,
wordt eenmaal met gejuich gemaaid.
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal,
gaat wenend voort en zaait het al.
Maar bij het feest der eerstelingen
zal hij verheugd het oogstlied zingen.
Dan keert hij weer te goeder uur
en draagt zijn schoven in de schuur.

Psalm 126 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 126 online op www.bijbelbox.nl.