Ga terug

Psalm 128 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Welzalig is een ieder / die God van harte vreest
en Hem als zijn gebieder / gehoorzaamt allermeest.
Verheug u, gij zult eten / de arbeid uwer hand.
Gelukkig zult gij heten, / u deert geen tegenstand.

2.

Voorwaar uw vrouw zal bloeien, / een rijpe wingerdrank,
uw kindren zullen groeien, / den HEER tot eer en dank,
als stekken van olijven / die om uw tafel staan.
Ja, gij zult aan den lijve / Gods zegen ondergaan.

3.

Het goede zult g' aanschouwen / van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe / u nog beschoren had:
uw toekomst onbestreden, / heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede / aan Isrel toegedacht.

Psalm 128 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 128 online op www.bijbelbox.nl.