Ga terug

Psalm 13 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Hoe lang, HEER, gaat Gij mij voorbij ?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij ?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij ?

2.

Aanschouw toch, antwoord mij, o HEER,
geef aan mijn oog uw daglicht weer,
dat ik in doodsslaap niet verzinke,
en niet des vijands juichkreet klinke:
“Ik overwon, ik sloeg hem neer !”

3.

Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
Den HEER zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.

Psalm 13 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 13 online op www.bijbelbox.nl.