Ga terug

Psalm 131 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O HEER, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2.

Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt ?

3.

Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den HEER,
rust bij Hem nu en immermeer.

Psalm 131 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 131 online op www.bijbelbox.nl.