Ga terug

Psalm 133 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
E‚n liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

2.

Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3.

Jeruzalem ! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 133 online op www.bijbelbox.nl.