Ga terug

Psalm 134 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Gij dienaars aan den HEER gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2.

Die in het huis des HEEREN zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3.

Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Psalm 134 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 134 online op www.bijbelbox.nl.