Ga terug

Psalm 14 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

De dwaas zegt in zijn hart: “Er is geen God”,
en ieder doet wat goed is in zijn ogen.
't Gebinte van het leven wordt bewogen,
de zonde woekert, ieder drijft de spot
met Gods gebod.

2.

De HEER ziet uit de hemel, of nog één
de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen,
of één Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen.
Geen mens die goed doet in de wereld, neen,
God vindt er geen.

3.

Is er op aard geen spoor van inzicht meer
bij hen die in het kwaad behagen vinden,
hen die mijn volk als was het brood verslinden ?
Zij roepen God niet aan, zij roven d' eer
van God de HEER.

4.

Zie hoe de schrik hen eensklaps overmant:
God treedt in 't krijt voor hen die naar Hem vragen,
Hij maakt te schande wie zijn volk belagen;
het blijft verdrukt, bedreigd van alle kant,
maar in Gods hand.

5.

Breng, HEERE, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit uw volk bevrijden.
Wend, HEER, ons lot, stel paal en perk aan 't lijden,
dan brengt U vrolijk lof met zang en spel
heel Israël.

Psalm 14 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 14 online op www.bijbelbox.nl.