Ga terug

Psalm 140 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven,
dat door geweld wordt overmand.
Bedwing hen die naar onrecht streven,
wier strijdlust elke dag ontbrandt.

2.

Bescherm mij en bewaar mijn gangen.
Als adders spuwen zij venijn.
Hun tong is scherp als die van slangen.
Laat mij bij U geborgen zijn.

3.

Zij maken in hun hoogmoed plannen,
beramen in hun hart geweld;
bewaar mij voor wie netten spannen
en vallen hebben opgesteld.

4.

Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,
hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Sterke Verlosser, Heere, HEERE,
mijn helm en pantser in de strijd.

5.

Laat al hun plannen schipbreuk lijden.
Doorkruis hun wensen, grote God.
Zij rukken aan van alle zijden.
Verijdel Gij hun sluw complot.

6.

Doe, HEER, het kwaad waarvan zij dromen
en van hun lippen het venijn
als vlammen op hen nederkomen
en als een vuur rondom hen zijn.

7.

Vang z' in de netten die zij spannen,
hun eigen valkuil zij hun graf.
Heer, wil de lasteraars verbannen,
straf de geweldenaren af.

8.

Ik weet: de HEER zal vonnis wijzen;
't verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
en wonen voor zijn aangezicht.

Psalm 140 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 140 online op www.bijbelbox.nl.