Ga terug

Psalm 15 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heilge berg doen wonen?
Hem die, o HEER, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.

2.

Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

3.

Slechts zij die U verwerpen, HEER,
die zijn verwerplijk in zijn ogen;
maar wie U vrezen geeft hij eer,
hij breekt zijn eden nimmermeer,
hij woekert niet met zijn vermogen.

4.

Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
Nooit zal hij wanklen en bezwijken.

Psalm 15 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 15 online op www.bijbelbox.nl.