Ga terug

Psalm 150 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Psalm 150 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 150 online op www.bijbelbox.nl.