Ga terug

Psalm 3 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O HEER, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
en staat mij naar het leven.
Ook hoor ik overal dat niets mij baten zal
daar God mij heeft begeven.
Maar, HEER, Gij zijt mijn schild. Ik heb bij U geschuild
met opgerichten hoofde.
Uit Sions heilig oord kwam steeds uw wederwoord
als ik U riep en loofde.

2.

Ik legde mij en sliep. / Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen is gekeerd / en ik mocht ongedeerd,
dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij, / God ondersteunde mij
en blijft mij vergezellen.
Zo treed ik in het perk / hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen.

3.

Sta op, verlos mij, HEER, Gij sloegt reeds menig keer
met uw geduchte handen
mijn vijand op de kaak, ja, Gij vergruisde vaak
der goddelozen tanden.
O Helper, help ook nu. Elk heil berust bij U.
Wees met ons en strijd mede.
Dan daalt uw zegen neer, want uw triomf, o HEER,
omgeeft uw volk met vrede.

Psalm 3 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 3 online op www.bijbelbox.nl.