Ga terug

Psalm 43 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o HEER, mijn toeverlaat.

2.

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart ?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven ?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart ?

3.

O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Psalm 43 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 43 online op www.bijbelbox.nl.