Ga terug

Psalm 47 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd,
prijst met handgeklap / 's HEEREN koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft z' in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2.

God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan.
Heel de aarde hoort / naar des HEEREN woord,
is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied !
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

3.

Maakt het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Eedlen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die 't aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / den verheven Heer.

Psalm 47 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 47 online op www.bijbelbox.nl.