Ga terug

Psalm 53 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

De dwaas zegt in zijn hart: “Er is geen God”,
en ieder doet wat goed is in zijn ogen.
't Gebinte van het leven wordt bewogen,
de zonde woekert, ieder drijft de spot
met Gods gebod.

2.

De Heer ziet uit de hemel, of nog één
de wijsheid heeft om naar zijn woord te horen,
of ‚‚n Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen.
Geen mens die goed doet in de wereld, neen,
God vindt er geen.

3.

Is er op aard geen spoor van inzicht meer
bij hen die in het kwaad behagen vinden,
hen die mijn volk als was het brood verslinden ?
Zij roepen God niet aan, zij roven d' eer
van God de Heer.

4.

Maar eensklaps grijpt een wilde schrik hen aan
terwijl er niets is dat hen aan komt randen,
want God verstrooit de kracht van zijn vijanden.
Hij maakt beschaamd, Hij doet verloren gaan
wie Hem weerstaan.

5.

Breng, Heere, breng een keer in 't aards bestel,
kom toch van Sion uit uw volk bevrijden.
Wend, Heer, ons lot, stel paal en perk aan 't lijden,
dan brengt U vrolijk lof met zang en spel
heel Israël.

Psalm 53 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 53 online op www.bijbelbox.nl.