Ga terug

Psalm 54 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O God, verlos mij door uw naam !
O Heer, neem mijn gebed ter ore !
Verschijn met kracht en wil mij horen !
Verschaf mij recht ! U roep ik aan !
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar 't leven,
erkennen God noch zijn gebod.

2.

God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden !
O HEER, geprezen zij uw naam !

Psalm 54 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 54 online op www.bijbelbox.nl.