Ga terug

Psalm 61 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
roep ik, ver bij U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

2.

Mijn schutse waart Gij tevoren; / sterke toren,
wees mij weer ten toevluchtsoord.
Staan de mensen mij naar 't leven, / Gij zult geven
't erfdeel van wie U behoort.

3.

Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen
waar G' uw vleuglen om mij slaat.
Want Gij weet wien ik mij wijdde, / dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat !

4.

O Heer, geef den koning vrede, / deel hem mede
overvloed van levenstijd.
Dat hij trone ons ten goede, / dat hem hoede
trouw en goedertierenheid !

5.

Dan zal ik uw naam vereren, / Heere, Heere
psalmen zingen dat het schalt !
Dagelijks zal ik U geven / heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

Psalm 61 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 61 online op www.bijbelbox.nl.