Ga terug

Psalm 67 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2.

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam !
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3.

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Psalm 67 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 67 online op www.bijbelbox.nl.