Ga terug

Psalm 8 - Nieuwe psalmberijming 1973 - Bijbelbox

1.

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

3.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ?

4.

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

5.

Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

6.

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Psalm 8 Nieuwe berijming (1973) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 8 online op www.bijbelbox.nl.