Ga terug

Psalm 123 - Psalmberijming 1773 - Bijbelbox

1.

Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij
Ook ons genadig zij.

2.

Geef ons gena, geef ons gena, o Heer',
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de schampre woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die needrigen veracht,
En weelderig belacht.

Psalm 123 Oude berijming (1773) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 123 online op www.bijbelbox.nl.