Ga terug

Psalm 131 - Psalmberijming 1773 - Bijbelbox

1.

Mijn hart verheft zich niet, o Heer',
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

2.

Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?

3.

Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.

4.

Dat Isrel op den Heer' vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.

Psalm 131 Oude berijming (1773) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 131 online op www.bijbelbox.nl.