Ga terug

Psalm 134 - Psalmberijming 1773 - Bijbelbox

1.

Looft, looft nu aller heren Heer',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2.

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren Heer'!

3.

Dat 's Heeren zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

Psalm 134 Oude berijming (1773) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 134 online op www.bijbelbox.nl.