Ga terug

Psalm 54 - Psalmberijming 1773 - Bijbelbox

1.

O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen Naam mijn leven:
Mijn richtzaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d' oren,
En wil mijn bittre klacht verhoren,
Zo word' ik uit den angst gered.

2.

Want vreemden steken 't hoofd omhoog
Tot mijn verderf; ik zie tirannen,
Om mij te doden, samenspannen;
Zij stellen God zich niet voor 't oog.
Zie, God, die nimmer mij vergeet,
Is mij een helper in mijn lijden.
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,
En ondersteunt mij in mijn leed.

3.

Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
Aan mijn verspiederen vergelden.
Roei uit, die tegen mij zich stelden;
Het gaat Uw trouw en waarheid aan.
lk zal U, met een blij gemoed
Vrijwillig offren, Heer' der heren.
lk zal Uw Naam met lofzang eren;
Dit eist Uw Naam, want hij is goed.

4.

Want God wil mij Zijn bijstand bien.
Hij heeft mij 't onheil doen ontkomen,
En mijn benauwdheid weggenomen :
lk heb mijns vijands val gezien.

Psalm 54 Oude berijming (1773) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 54 online op www.bijbelbox.nl.