Ga terug

Psalm 61 - Psalmberijming 1773 - Bijbelbox

1.

Wil, o God, mijn bede horen;
Neig Uw oren
Naar mijn zuchten en geween.
In veraf gelegen streken,
Schier bezweken,
Zoek ik heul bij U alleen.

2.

Leid mij, Heer'; ik zou in 't stijgen
Nederzijgen;
Leid mij op een hoge rots,
Wil mij tot een toevlucht wezen,
Als voor dezen,
's Vijands wreed geweld ten trots.

3.

'k Zal in Uwe tent verkeren,
Heer' der heren,
Voor Uw oog, in eeuwigheid.
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
Altoos bouwen,
Door Uw vleuglen overspreid.

4.

Want Uw goedheid, die wij loven,
Heeft van boven
Mijn geloft' en bee gehoord.
Gij deedt mij tot d' erfnis komen
Van de vromen,
Wien de vrees Uws Naams bekoort.

5.

Gij zult nieuwe dagen voegen,
Vol genoegen,
Bij des Konings levenstijd.
Zijner jaren tal vermeren,
In 't regeren,
Door Uw gunst van ramp bevrijd.

6.

Hij zal eeuwig in vermogen,
Voor Uw ogen,
Zitten op zijn troon, o Heer'.
Zend Uw waarheid, Uw ontferming
Ter bescherming;
Zend ze tot zijn wachters neer.

7.

'k Zal dan door mijn blijde galmen,
Door mijn psalmen,
Loven Uwe Majesteit;
Mijn geloften U betalen,
Menigmalen
Plechtig aan U toegezeid.

Psalm 61 Oude berijming (1773) online voor gebruik op iphone, ipad of android-telefoon. Lees psalm 61 online op www.bijbelbox.nl.